Subvencija za samozapošljavanje postupak za dodelu - korak po korak uputstvo
Biznis, Samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje postupak za dodelu – korak po korak

Ako želiš da otvoriš svoju firmu, a nemaš mnogo početnih ulaganja onda pomoć za otvaranje firme može biti dobro rešenje i tvoj prvi korak. Saznaj koji su uslovi, procedura i postupak oko subvencija za samozapošljavanje.

Pre nego što konkurišeš za subvenciju za samozapošljavanje, dobro se raspitaj i o najsitnijim detaljima. Postupak za dodelu sredstava nije komplikovan. Potrebno je samo dosta pažnje i koncentracije da se sve pripremi kako treba.

U ovom tekstu na jednom mestu pročitaćeš sve šta je važno da znaš za ovu fazu. I naravno, tu je i priprema dokumentacije u vezi predaje zahteva za subvenciju za samozapošljavanje (kod NSZ).

Informacije su svakako dostupne online. Ali dobro je i da odeš lično da se raspitaš kod svog savetnika ili organizatora programa samozapošljavanja. To je u filijali Naionalne službe za zapošljavanje.

Ako želiš da dođeš do informacija preuzmi stvar u svoje ruke.

Niko se neće setiti da ti javi šta treba i kako, osim ako lepo ne sedneš i sve pročačkaš do detalja.

Na internetu ima informacija, a ima ih Zavod.

A u ovom tekstu je sve to na jednom mestu.

Nakon teksta “Kako da iskoristiš subvenciju za samozapošljavanje i otvoriš firmu” dobila sam mnogo pitanja. Na većinu ću i kroz ovaj tekst odgovoriti.

Jako sam srećna što mogu da ti pomognem, jer to radim zaista od srca i sa željom da ti olakšam put do cilja.

Ovde je sve je u vezi teme oko subvencije za samozapošljavanje. Korisna će biti i tebi što te zanima baš to. Biće korisna i svima onima još uvek nisu sigurni da li uopšte žele da bude samostalni (oni koji su u fazi razmatranje da li da ili ipak ne).

Saznaćeš kakvi su uslovi i za koje delatnosti može da se dobije subvencija za otvaranje firme. Takođe, znaćeš kako se boduje, neke cake i još dosta toga…

Nešto je menjano, a dosta toga ne. Ipak, to što je menjano je VEOMA VAŽNO!

Olakšaću ti da ne lutaš po gomili otvorenih tabova, ali i usmeriti da znaš odakle da kreneš. Isto, ako ti nešto nije jasno znaćeš šta da pitaš.

Subvencija za samozapošljavanje i postupak za dodelu - korak po korak

Za početak, svaki javni poziv postoji na sajtu NSZ. Tako i za 2020. godinu.

Na kraju teksta su 2 linka ka tekstovima u kojima sam napisala detaljna objašnjenja javnog poziva za samozapošljavanje za 2020. godinu (I deo i II deo).

Subvencija za samozapošljavanje postupak – iznos

Update: Iznos subvencije za samozapošljavanje 2020. za nezaposlene je u 2020. godini veći – 250.000,00 RSD odnosno 270.000,00 RSD za osobe sa invaliditetom.

Ovo sam spomenula u nedavnom tekstu – Očekuje se veći iznos subvenicije za 2020. godinu.

Stari propis: Tokom 2018. godine, kao i 2017. godine kada sam ja konkurisala, najmanji aktuelni iznos bio je 180.000 dinara. Taj iznos se dobijao pod redovnim okolnostima. Ako konkurišeš kao kategorija „višak zaposlenih“, dobija se 200.000 dinara. A za osobe sa invaliditetom je 220.000 dinara.

Višak zaposlenih! – Kada se na evidenciju nezaposlenih NSZ prijaviš sa otkazom gde piše da je razlog za prestanak radnog odnosa tehnički višak zaposlenih (u međuvremenu nisi nigde bio zaposlen/zaposlena). U takvim okolnostima poStoji evidencija u sistemu NSZ da pripadaš ovoj grupi i možeš dobiti 200.000 dinara za samozapošljavanje. **Ne važi više poseban iznos za osobe koje su bile tehnološki iznos.**

Postoje još neke varijante za udruživanje dva ili više nezaposlena lica. Za to je najbolje da se raspitaš kod lica zaduženog za organizaciju programa samozapošljavanja, najviše zbog pricedure.

Pisaću o ovom u zasebnom tekstu.

Subvencija za samozapošljavanje i uslovi – ko može da ostvari pravo 

Možeš da konkurišeš:

 • Da si nezaposlen-a (vodiš se na evidenciji nezaposlenih lica na NSZ).
 • Ako imaš završenu obuku za razvoj preduzetništva (kod NSZ traje dva dana).
 • Da su izmirene sve obaveze prema filijali NSZ (individualni plan zapošljavanja, redovno prijavljivanje ili produžavanje, dvodnevna obuka).
 • Da nije korišćena državna pomoć de minimis (da nisi bio poslodavac koji je koristio neka de minimis pomoć koju dodeljuje zavod ili ovo http://www.kkdp.gov.rs/de-minimis.php.

De minimis – državna pomoć – bilo koja subvencija NSZ, zatim subvencija za novo zapošljavanje, sticanje praktičnih znanja, programi koji nisu u okviru programa Zavoda za zapošljavanje (a vode se kao de minimis)…

Obuka iz preduzetništva – dvodnevna obuka u organizaciji NSZ ili obuka iz druge ovlašćene instiucije: Agencija za mala i srednja preduzeća, za istočnu Srbiju Raris, obuke koje organizuje Privredna komora Srbije , kod razvojnih agencija po regionima Srbije.

# Ugovor o delu! Ukoliko si negde angažovan-a npr. pod ugovorom o delu, a na Zavodu se vodiš kao nezaposleno lice (prijavljen si na evidenciji nezaposlenih lica), onda imaš pravo na dodelu Subvencije za samozapošljavanje.

 • Rešenje o radnoj sposobnosti za osobe sa invaliditetom

Osoba sa invaliditetom mora podneti rešenje i dokaz o proceni svoje radne sposobnosti, jer bez toga prijava nije potpuna.

Konsultuj se za svaki slučaj oko svega sa zaposlenima na Zavodu, tj. sa licem koje je zaduženo za organizaciju i sprovođenje programa, kao i sa svojim savetnikom.

Ne može da se ostvari pravo na dodelu sredstava u sledećim slučajevima:

 • ako si zaposlen, odnosno imaš radni odnos u nekoj firmi i ide ti radni staž,
 • ako nisu u bazi NSZ na evidenciji nezaposlenih lica,
 • za registrovanje i obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju,
 • za registrovanje udruženja,
 • ako si već ranije koristio-koristila subvenciju za otvaranje firme (može samo jednom),
 • samo ako je rešenjem utvrđeno da osoba sa ivaliditetom ne može da radi,
 • ako si student i to pre svoje svršene 26-te godine (ako se na evidenciji NSZ vodis kao nezaposleno lice i ako si zaveden kao kategorija „ostalo“).

Dokumentacija za podnošenje zahteva

Dokumentacija:

 • potrebno je da podneseš popunjen biznis plan (u dva primerka),
 • dokaz o zavšenoj obuci,
 • potreban je dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (samo ako koristiš u vlasništvu),
 • neophodan je dokaz o vlasništvu opreme (ne više, ukinuto je bodovanje opreme),
 • lična karta – očitana
 • obaveštenje o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti – De minimis (ovo verovatno da nisi ni koristio, pošto prvi put podnosiš zahtev – izjava je u sastavu obrasva bizns plana).

Sopstveni poslovni prostor (u vlasništvu) se dokazuje dokumentacijom:

 • izvod iz katastra – ne stariji od 6 meseci,
 • ugovor o kupuprodaji – overen

Dokumentacija (fotokopije) se overavaju kod notara.

Rešenje o porezu na imovinu i uverenje republičkog geodestskog zavoda o nepokretnosti se podnosi ukoliko nema drugih dokaza o vlasništvu.

Ako je u pitanju poslovni prostor kao vlasništvo uže porodice (roditelji, deca) treba dodatno da se priloži:

 • tvoj izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjava vlasnika o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje (ne bi trebalo da se overava kod notara).

Ako je poslovni prostor vlasništvo supružnika potrebno je:

 • izvod iz matičn knjige venčanih,
 • izjava o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje (ne bi trebalo ovo da se overava kod notara).

Važno – ako je poslovni prostor u vlasništvu brata i sestre – dele imovinu, onda se takav ne može se priznati kao sopstveni poslovni prostor.

Update: Oprema – bodovanje ne važi više za opremu (ovo dole neću obrisati, ali znajte da ne važi i da se ne podnose više dokazi o opremi koju imate).

Ukoliko je oprema u ličnom vlasništvu potrebno je da se dostave:

 • plaćeni računi adresirani na podnosioca zahteva – korisnika sredstava,
 • ugovori o kupuprodaji ili ugovor o poklonu opreme (ugovori overeni kod notara).

Ako je oprema vlasništvo uže porodice ili bračnog partnera:

 • računi i izvod kojim se dokazuje srodstvo (ili izvod iz matične knjige venčanih).

Dobro je da si u kontaktu sa organizatorom programa i sa savetnikom. Reći će ti ako je potrebno još nešto, pošto se može desiti da se ponešto malo razlikuje od filijale do filijale.

Takođe reći će ti koje obrasce da koristiš, jer je česta praksa da koriste svoje propisane obrasce i ugovore.

Bodovanje u biznis planu

Broj bodova u biznis planu zavisi od nekoliko faktora. Ranijih godina je maksimalan broj poena u biznis planu bio 75, a u 2020. godine je 65 poena.

To su sledeći faktori:

 • razvijenost jedinice lokalne samouprave gde se planira obavljanje delatnosti,
 • planirana vrsta delatnosti,
 • kategorija lica,
 • potrebni resursi (samo prostor, ne i oprema).

Razvijenost jedinice lokalne samouprave

Ovim nemoj da se opterećuješ, jer grad ili opština u kojoj živiš i gde ćeš konkurisati za sredstva već pripadaju nekoj od grupa. Od grupe razvijenosti opštine zavisi koliko ćeš poena dobiti prilikom ukupnog bodovanja.

To su:

 • IV grupa i devastirana područja – dobijaju najviše poena i to 10,
 • III grupa opština po razvijenosti – dobijaju nešto manje – 5,
 • I i II grupa su bez bodova.

Npr. – ja sam iz Bora, a on spada u II grupu po razvijenosti (bez bodova).

Ovde možeš da proveriš ceo spisak razvijenosti opština i gradova jedinice lokalne samouprave.

Planirana vrsta delatnosti

Na propisanom obrascu biznis plana navedene su dozvoljene delatnosti za započinjanje biznisa:

 • proizvodnja i proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge – 15 poena,
 • usluge – uslužno zanatstvo, uslužne delatnosti i građevinarstvo – 8 poena,
 • hoteli, restorani, ugostiteljske usluge – 6 poena,
 • ostalo – bez poena (sve ono što nije zabranjeno ali ne spada u prve tri grupe).

Delatnost koju želiš da obavljaš uklopi u neku od navedenih delatnosti. Obrati pažnju – izbegavaj opis “prodaja proizvoda, prodaja usluga”. Upotrebi drugu reč, npr. organizacija, konusltacija, izrada….

Na primer: proizvodnja, obrada ukrasa od papira spada u prvu grupu – proizvodno zanatstvo, jer se posmatra kao domaća radinost.

Konsalting, knjigovodstvena agencija i slično spadaju u intelektualne usluge; programerska agencija – programiranje (za proizvodnju programa) u proizvodnju. Sve je ovo prva tačka od 15 poena.

Ja sam registrovala Agenciju za konsalting i marketing i to spada u intelektualne usluge.

Primer: frizer je uslužno zanatstvo, obućar, kozmetičar, može se sagledati i turistička agencija – (kada se u opisu biznis plana opiše kao organizacija putovanja), agencija za nekretnine – (kada se u opisu biznis plana opiše organizacija prodaje stanova).

Veoma je bitno da se dobro i jasno napiše biznis plan, odnosno da se lepo objasne sve usluge kojima će se firma baviti, kao i od čega će sticati profit. To je presudno za raspoređivanje po delatnostima i za dodelu ovih bodova.

Što preciznije napiši kako ćeš zarađivati i koje ćeš poslove obavljati.

Na primer (gde dolazi do zabune): programer navede u biznis planu da radi servis računara, održavanje i slično, ali ne navede da se bavi i proizvodnjom programa. Dobiće poene za drugo – uslužne delatnsti.

Ovde možeš da pogledaš za 2018. spisak delatnosti koje se ne subvencionišu (za 2018. godinu).

Ovde je za 2019. – spisak delatnosti koje se ne subvencionišu u 2019.

Update: Spisak delatnosti za samozapošljavanje 2020. obuhvata sve delatnosti osim onih koje zvanično nisu dozvoljene, a nalaze se na ovom spisku – spisak delatnosti koje se ne subvencionišu u 2020.

Update: Za osobe sa invaliditetom – spisak nesubvencionisanih delatnosti za osobe sa invaliditetom 2020.

Kategorije teže zapoljivih lica

Od ovoga isto mnogo zavisi koliko će se bodova dobiti. U biznis planu postoje dve osnovne kategorije lica i to su:

 • teže zapošljiva lica,
 • ostali.

Teže zapošljiva lica

Na propisanom obrascu NSZ stoji dugačak spisak šta sve tu spada, ali ono što je jako važno i kod ovog krterijuma su bodovi koje imaju mogućnost da dobiju oni koji pripadaju kategorijama sa liste.

Ima ih mnogo i najviše može da se dobije 30 poena (ranije 35 poena). Izdvajaju se pojedini prioritetni, koji vuču po 5 poena. Ostali su po 2 poena (ranije po 3 poena). Tako da – što više poena to bolje po tebe.

U prioritetne kategorije spadaju: mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene. Ove kategorije se svake godine određuju na osnovu akcionog plana zapošljavanja za tekuću godinu.

Potrebni resursi – bilo je izmene

Potrebni resursi su isto važan kriterijum – prostor i oprema. Ako ti ne treba poseban posloni prostor ili je u tvom (rodbinskom) vlasništvu onda se boduje. Plus, podnose se dokazi.

Ako iznajmljuješ poslovni prostor, lokal… onda se to ne boduje (i ne podnose se dokazi).

Ako je poslovni prostor u vlasništvu ili je delatnost takva da se ne zahteva poseban poslovni prostor, boduje se sa 10 poena. Ako je zakup u pitanju, nema bodova.

Update: ZA OPREMU NEMA BODOVANJA U 2020.

(sadržaj ispod nisam želela da obrišem)

Nekada je važan kriterijum prilikom raspoređivanja sredstava bila oprema za rad, odnosno koliko imaš učešće sopstvene opreme.

 • Ako je vrednost tvoje opreme jednaka visini subvencije za samozapošljavanje za koju apliciraš, ostvarićeš dodatnih 10 poena. Najviše poena se dobija kada u biznis planu pokažeš da nećeš koristiti novac za kupovinu opreme za rad.
 • Ako je vrednost opreme koju ulažeš manja od ukupnog iznosa subvencije za samozapošljavanje (učešće između 75% i 99%), dobija se nešto manje – pet poena.

Baš zato je bilo jako bitno da ukupan iznos vrednosti opreme koju prilažeš bude najmanje kao iznos subvencije za samozapošljavanje, zbog bodova.

Na zavodu će ti isto obsjaniti postupak raspodele sredstava i na koji način ide bodovanje, odnosno šta sve nosi poene. Ukoliko neki zahtevi imaju isti broj poena, odluka o raspoređivanju vrši se po većem broju bodova za pojedinačne kriterijume: (kategorija lica, planirana delatnost).

Znaj da može i aktuelnost ideje imati presudan uticaj.

Bez obzira što se oprema ne boduje, u biznis planu se mora iskazati vrednost opreme.

Ponovo primer – dokumentacija koju sam predala je sledeća:

 • biznis plan i potpisana izjava da nisam primila de minimis,
 • dokaz o vlasništvu stana – ugovor o kupoprodaju i izvod iz katastra,
 • saglasnost o korišenju stana – poslovnog prostora,
 • ugovor o kupoprodaji opreme – overen (ne treba u 2020.),
 • ugovor o poklonu – ovren – (ne treba u 2020.),
 • očitana lična karta.

# Adresa na kojoj sam prijavila firmu je stan u kome živim, a on se vodi na ime mog roditelja. Podnela sam dokaz o vlasništvu, kao i saglasnost mog tate da smem da radim u stanu.

# Ugovor o kupoprodaji opreme podnela sam za opremu koju sam nabavila, a nisam prethodno imala (na papiru stoje iznosi, a to je jedino što je važno). Nabavila sam je od prijatelja, naveli smo iznose, potpisali i overili.

# Ugovor o poklonu sam podnela za neku opremu koju sam imala, ali nisam imala dokaz da je u mom vlasnišvu ili u vlasništvu porodice. Napravila sam sa tada ugovor o poklonu sa članom porodice i naveli smo iznose – koliko ta oprema vredi, potpisali i overi.

# Račun – dokaz o vlasištvu opreme. Ukoliko je kupljeno nešto od opreme i čuvaš račun za to možeš da ga priložiš. Vidi se iznos koliko ta oprema stvarno vredi.

VAŽNE INFORMACIJE O ROKOVIMA

Ukoliko dobiješ obaveštenje da ti su ti sa NSZ odobrena sredstva za samozapošljavanje trebalo bi da registruješ firmu najkasnije do roka za potpisivanje ugovora o dodeli subvencije za samozapošljavanje. To je uglavnom 45 dana.

Ali još važnije je sledeće.

Ugovor se potpisuje najkasnije do tog datuma i novac se prenosi samo ako je u međuvremenu otvorena firma, što znači da firma mora da se registruje neki dan ili nedelju ranije.

Firmu možeš da otvoriš nakon što dobiješ obaveštennje o odobravanju subvencije, ali i nakon što podneseš zahtev (ovo neće uticati na odluku zavoda, a obaveze pristižu prvod dana osnivanja firme).

O postupku i dokumentaciji koja je potrebna nakon dobijanja subvencije za samozapošljavanje i kada otvoriti firmu, sam pisala sam u tekstu postupak nakon odobravanja subvencije.

JOŠ JEDAN BONUS SAVET

Prilagodi biznis plan realnom stanju i tome kako stvarno planiraš da radiš i posluješ. Takav plan poslovanja će ti svakog trenutka pokazivati realnu sliku i stanje, baš onako kako stvarno jeste.

Imaš još jednu mogućnost.

Ako samo želiš da dobiješ subvenciju za otvaranje firme (a negde skriveno u podsvesti misliš kako postoji šansa da uopšte ne radiš po tom biznis planu, već da češ imati drugačije prihode) prilagodi plan subvenciji. Ali, obavezno vodi računa kako radiš, kako trošiš pare i plaćaj redovno doprinose.

Ako ti je investicija manja nego iznos sredstava za koja apliciraš Zavodu, bolje nemoj ni da podnosiš binis plan. Očekuje se da se zahtevi za subvencije se podnose samo ako ti zaista treba ta novac za kupovinu opreme, materijala i slično. Ipak, praksa pokazuje suprono jer se mahom novac koristi za plaćanje poreza i doprinosa.

Skroz nova tema je – šta i kako od trenutka kada dobiješ pare. I šta ako ne možeš da izguraš godinu dana. Pisaću i o tome u nekom narednom tekstu.

Nadam se da sam ti onim informacijama pomogla. Podeli ili pošalji ovaj tekst nekom kome znaš da će biti koristan.

Pošto je krajem izašao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, napisala sam objašnjenje Javnog poziva za samozpošljavanje I DEO.

Drugi deo je na linku – Subvencija za samozaošljavanje II deo NSZ javni poziv.

Ukoliko vam je potrebna dodatna konsultacija ili pomoć oko pisanja bizns plana za subvenciju kontaktirajte me. Javiću vam se u najkraćem roku sa uslugama koje nudim.

Pozdrav. 🙂 Marija

Agencija za konsalting i marketing Connect Media

Pogledaj i ovo

4 Comments

 1. Goran says:

  Marija,hvala i svaka cast!
  Upravo sakupljam papire za subvenciju za samozaposlenje i od velike pomoci mi je tvoj tekst.
  Bravo

 2. Jelena says:

  I moja pohvala za tekst, od velike mi je pomoći, pogotovo sada kada je vanredna situacija. Jelena Avdalović

 3. Marko says:

  Marija,
  Ovaj blog je svojevrsan vodic za apliciranje na konkurs. Marija,
  Hvala na svim informacijama i detaljnom pojasnjenju u koracima na razumljiv i “pitak” nacin.

 4. Nikola says:

  Da li je rok za apliciranje produžen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *