21 februara, 2020

Postupak nakon odobravanja subvencije za samozapošljavanje

Kada se odobri subvencija za otvaranje firme naredni korak je sam postupak otvaranja firme, radi dodele novca. U nastavku teksta sledi postupak nakon odobravanja subvencije za samozapošljavanje.

Kao prvo, vrši se zvanična registracija firme i prikuplja potrebna dokumentacija. Zatim se svi papiri podnose u filijalu Zavoda za zapošljavanje radi zaključenja Ugovora o dodeli subvencije. Zvanična firma, pravno lice ili registrovani preduzetnik, je jedini dokaz da ste sve na vreme i u roku odradili.

Za 2020. na sajtu NSZ objavljen je dokument Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu. Prema tim dokumentima trebalo bi da se očekuje veći iznos za subvencije za samozapošljavanje. I tako je zaista!

Može se videti u javnom pozivu koji je takođe nedavno objavljen!

Zašto sve ovo pišem - kratak osvrt!

Pre nego što krenemo dalje u detalje jedan mali osvrt. Marta 2017. godine konkurisala sam za sredstva za samozapošljavanje. Dobila sam ih relativno lako i brzo, pa juna 2017. godine i otvorila agenciju za konsalting i marketing. Posle otprilike godinu i po dana usudila sam se da pišem svoje iskustvo za subvenciju sa NSZ, koje je pozitivno.

Bilo je pohvala i kritika, kao i u svemu i u svakom biznisu. Da se razumemo, pozitivno je zbog mene - radila sam i trudila sam se da ne propadnem. Najlakše je reći ćao i zatvoriti firmu! A šta onda...? Da čekam posao preko stranke!! Neka hvala...!

Nakon objavljenog drugog teksta o subvenciji za samozapošljavanje na svom ličnom primeru gde sam napisala vodič - korak po korak, dobijala sam zaista dosta pitanja oko postupka "šta posle?". I došao je red da napišem taj tekst, ali i još neke druge. 🙂

Napravila sam dužu pauzu i zapostavila ovaj blog ne zbog toga što nemam šta da kažem, jer imam. Prosto sam se fokusirala na ono čime sam počela da se bavim i želela sam da se usavršim, a verovali ili ne, da naučim kako treba da se radi.

No, nije to tema, ali pošto zaista ljudi pitaju osetila sam potrebu da napišem kako stoje stvari.

Kada znati da je subvencija za otvaranje firme odobrena?

Kada podnesete zahtev za subvenciju za samozapošljavanje potrebno je da prođe izvestan period kako bi zahtev bio obrađen. Naravno, u tom periodu i vi sa nestrpljenjem očekujete odgovor.

Znaćete da li vam je subvencija odobrena za najviše mesec i po dana od datuma isteka konkursa za predaju dokumentacije, po osnovu objavljenog javnog poziva. Tačnije, to je 30 do max 45 dana, od datuma kada ističe rok za konkurs Javnog poziva.

Ako ste predali biznis plan pred kraj toj Javnog poziva, odgovor očekujte okvirno oko mesec dana nakon predaje zahteva - biznis plana i prateće dokumentacije. Ako ste predali na početku (ubrzo nakon raspisivanja Javnog poziva, morate sačekati i 30 dana nakon isteka tog konkursa.

Dobićete pismeno obaveštenje na kućnu adresu - Obaveštenje o odobravanju subvencije, gde će sve šta trebate uraditi biti detaljno navedeno.

Iskrena da budem, jako je mnogo nedoumica oko tumačenja ovog obaveštenja. Onda dolazimo do toga da ima podeljenih mišljenja oko jedne stvari - kome treba da se uplati novac. Da li fizičkom licu ili pravnom licu?!

Ukoliko vam je zahtev odobren znajte da Nacionalna služba za zapošljavanje nije odobrila subvenciju vama kao pojedincu (fizičkom licu), tj. neće vam pare prebaciti na lični račun. Dobija ih firma - pravno lice, preduzetnik... pravna forma koju registrujete.

Dakle, možete prvo da otvorite firmu, da sakupite validnu dokumentaciju i sve to odnesete u filijalu kako biste zaključili ugovor o dodeli subvencije za samozapošljavanje. Tek tada će proces transakcije biti pokrenut, a kroz par dana i izvršen.

Tako je najčešće u praksi (a ima i još nešto)!

Dakle, sredstva će vam biti isplaćena i prebačena na žiro račun tek kada zvanično otvorite firmu - i to na poslovni račun firme.

Ovo se odvija relatino brzo, ali mislim da važno znati ove informacije. Očekuju ljudi da im pare legnu na njihov račun, pa misle će posle lako...

Ne ide tako.

Zapravo, ideja dobija mogućnost da se finansira. Ne dobijamo mi kao pojedinci novac na svoj lični račun.

Iako nije primarna ideja za utrošak sredstava koja se dodeljuju, u praksi se pokazalo da se novcem i subvencijom najčešće pokrivaju troškovi za porez i doprinose.

Postupak nakon odobravanja subvencije za samozapošljavanje

U nastavku sledi temeljam postupak za dokumetaciju koja je potrebna, kao i pojedina objašnjenja.

Koja se dokumentacija podnosi kao dokaz da je firma otvorena?

Kada je Subencija za otvaranje firme odobrena dokumentacija koja se podnosi u NSZ je sledeća:

 • rešenje o osnivanju firme (iz APR-a o upisu u registar privrednih subjekata - Odluka o registraciji preduzetnika, Odluka nadležnog organa o upisu u registar...),
 • potvrda o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (da vam je dodeljen PIB),
 • potvrda o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje,
 • karton deponovanih potpisa kod poslovne banke (za tekući račun na koji će biti preneta, odnosno isplaćena sredstva),
 • fotokopija i očitana lična karta vas, kao podnosioca zahteva,
 • fotokopija i očitana lična karta žiranta (dva),
 • drugi dokazi, u zavisnosti od statusa žiranta (kojim dokazujete da žiranti imaju redovna mesečna primanja, kao potencijalna sredstva obezbeđenja),
 • dve iste blanko trasirane menice sa dva žiranta,
 • menično ovlašćenje.

Dakle, prvo osnivate firmu. Zatim iz APR-a bi trebalo da dobijete Rešenje o osnivanju u roku od 5-6 dana, zajedno sa Potvrdom o PIB-u i Potvrdom o prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Idealno je da datum na Rešenju iz APR-a (rešenju o upisu u registar) bude posle donešene odluke. Tj. da datum kada ste počeli da obavljate delatnost ne bude pre nego što je filiala NSZ donela odluku o odobravanju subvencije, već posle.

Ukoliko želite i pre, može, ali ne pre nego što ste podneli zahtev.

Karton deponovanih potpisa dobijate u banci, nakon što otvorite poslovni račun. U kartonu deponovanih potpisa stoje potpisi svih ovlašćenih lica koji mogu raspolagati novčanim sredstvima sa računa firme (samo vi ili još neko koga ovlastite).

Proverite za svaki slučaj da li je kod notara obavezna overa deponovanih potpisa iz banke. Mislim da nije, ovaj karton overava samo banka.

Kada dostavljate ovu dokumentaciju imajte u vidu da se dostavljaju fotokopije, ne originali. Ali, originali kompletne dokumentacije se moraju dostaviti na uvid.

Obrazce za sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza, kao što su menice i menično ovlašćenje (overa podataka za žiranta) dobijaju se od strane NSZ.

Kada otvoriti firmu - da li pre odobravanja subvencije ili posle?

Kada sam ja otvarala firmu subvencija se mogla ostvariti tek nakon donešene odluke da je subvencija odobrena.

Međutim, ove i prošle godine nije tako, jer možete da otvorite firmu i pre nego što se donese odluka o dodeli subvencije. ALI...! Ima neke stvari koje u ovom slučaju morate znati (proverila sam sa savetnikom i tačno je sve što napišem):

 • ukoliko otvorite firmu pre nego što Zavod donese odluku da vam je odobrena subvencija kao nezaposlenom licu, znajte da to NSZ ne uslovljava niti obavezuje da vam je dodeli,
 • važno je da aplicirate kao nezaposleno lice sa evidencije NSZ (da ste u trenutku podnošenja biznis plana i zahteva za odobravanje subvencije za samozapošljavanje bili nezaposleni i da ste se vodili kao nezaposleno lice u evidenciji NSZ),
 • aplicirali ste za subvenciju kao nezaposleno lice, zatim otvorili firmu recimo 01. aprila, a dobili odluku od Zavoda 05. maja da vam je odobrena subvencija, znajte da je možete iskoristiti - prilažete svu dokumentaciju o firmi, računu i svemu gore navedenom (važno je da ste bili nezaposleni kada ste aplicirali),
 • ukoliko otvorite firmu pre nego što saznate odluku vaše obaveze prema državi (za poreze i doprinose) tada kreću - datumom registrovanja firme,
 • otvorili ste firmu pre saznanja konačne odluke NSZ da vam je subvencija odbrena, kao što sam rekla - imate pravo da je koristite ALI vaše obaveze kreću od datuma otvaranja firme i prema Zavodu (onih 12 meseci obaveze da se redovno izmiruju porez i doprinosi).

Iz ovih razloga većina se odlučuje da osnuje firmu tek nakon odobravanja iznosa subvencije. Sa druge strane, ukoliko se već bavite nekim poslom i obezbedili ste uslove da legalnim tokovima započnete biznis, svakako to možete i ne treba ništa da vas spreči.

Imaćete podjednake šanse za pozitivnim ishodom, pošto kao nezaposleno lice vi imate pravo da podnesete zahtev.

Ko može biti žirant?

Žirant može da vam bude bilo ko, ukoliko ima stalna redovna mesečna primanja (po osnovu zarade ili penzije). Takođe, žirant može da bude i drugi preduzetnik (fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost).

Žiranti sa stalnim primanjima dostavljaju samo dokument "overa podataka za žiranta", koji overavaju u firmi gde su zaposleni.

Ako je žirant preduzetnik, pored obaveznog dokumenta za overu podataka žiranta dostavlja se i uverenje iz Poreske uprave. To je dokaz da redovno izmiruje obaveze.

Ukoliko je žirant penzioner, pored već navedenog dostavlja se i kopija poslednjeg penzionog čeka.

Rok za zaključenje ugovora o subevnciji za samozapošljavanje

Rok za podnošenje dokumentacije za zaključenje ugovora o dodeli subvencije za samozapošljavanje je 45 dana, počevši od datuma donošenja odluke o odobravanju subvencije.

To znači da imate najviše 45 dana da sve završite (ne samo da registrujete firmu, već sve) - da otvorite firmu, nađete žirante, otvorite poslovni račun i podnesete dokumentaciju u filijalu NSZ. Uzmite u obzir da možda nećete iz prvog puta uspeti da registrujete pravno lice (ako radite sami i ne angažujete knjigovođu da vam to bez greške odradi).

U suštini, podnošenje registracione prijave je relativno lak posao, ali za početnike i oni koji to rade prvi put nije lak. Biće zaseban tekst o osnivanju firme.

Tako da, bolje sve prikupite na vreme i podnesite zavodu u roku od 45 dana. Posle zaključivanja ugovora sredstva se isplaćuju.

Update - za samozapošljavanje 2020. godina:

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko izrade biznis plana, možete me kontaktirati. Oko pitanja u vezi sa biznis planom subvencijom i bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje zakažite konsultacije.

Pozdrav. 🙂 Marija

Agencija za konsalting i marketing Connect Media

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram