20 februara, 2022

Bodovanje biznis plana NSZ

Detaljno objašnjenje za bodovanje biznis plana kada je u pitanju NSZ i subvencija za samozapošljavanje.

Objasniću princip bodovanja vezan za Javni poziv za samozapošljavanje 2022. koji je zapravo isti kao prethodne 2021. godine.

NSZ bodovanje biznis plana i bodovna lista

Bodovna lista biznis plana kada se radi o subvencijama NSZ u 2022. izgleda ovako. U biznis planu se boduje sledeće:

 1. razvijenost opštine (odnosno razvijenost jedinice lokalne samouprave) gde planirate da obavljate delatnost;
 2. planirana delatnost kojom ćete se baviti;
 3. kategorija lica;
 4. potrebni resursi za obavljanje posla.

Sada o svemu ovome ide detaljnije i jasnije.

Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planiraobavljanje delatnosti

Pisala sam o ovome detaljno, ali ne škodi da još jednom kažem. Kada je u pitanju bodovanje biznis plana, boduju se manje razvijena područja - opštine. Ovako izgleda:

 • 10 poena - četvrta grupa jedinica lokalne samouprave i devastirana područja u Srbiji;
 • 5 poena - treća grupa jedinica lokalne samouprave;
 • 0 poena - prva i druga grupa jedinica lokalne samouprave.

Kojoj grupi pripada vaša opština ili grad, odnosno mesto gde aplicirate da obavljate delatnost pogledajte ovde - razvijenost opština u Srbiji.

Planirana vrsta delatnosti

Vrsta delatnosti svakako najviše utiče na bodovanje biznis plana. Odnosi se na konkretnu delatnost i sam posao kojim ćete se baviti kada registrujete firmu. Vi za tu delatnost aplicirate, što znači da nju morate registrovati i njom se pretežno baviti.

Bodovanje:

15 poena - proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge,
8 poena - uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo,
6 poena - hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge,
0 poena - ostalo.

Kategorije lica

Misli se na dve kategorije koje u biznis planu donose / ne donose poene. To su:

 1. kategorije teže zapošljivih lica (pored prioritetnih još neke uključuje) - do najviše 30 poena,
 2. ostale kategorije lica - 0 poena.

Kategorije teže zapošljivih lica:

 • mladi do 30 godina starosti - 5 poena,
 • viškovi zaposlenih - 5 poena,
 • Romi - 5 poena,
 • osoba sa invaliditetom - 5 poena,
 • žene - 5 poena,
 • lica starosti 50 i više godina - 2 poena,
 • lica bez osnovnog obrazovanja - 2 poena,
 • lica bez završene srednje škole - 2 poena,
 • korisnici novčane socijalne pomoći - 2 poena,
 • dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci ) - 2 poena,
 • mladi do 30 godina starosti u domskom smeštaju, u hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama - 2 poena,
 • žrtve porodičnog nasilja - 2 poena,
 • žrtve trgovine ljudima - 2 poena,
 • izbegla i raseljena lica - 2 poena,
 • povratnici prema Sporazumu o readmisiji - 2 poena,
 • samohrani roditelji - 2 poena,
 • supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena - 2 poena,
 • roditelji dece sa smetnjama u razvoju - 2 poena,
 • bivši izvršioci krivičnih dela - 2 poena.

Prioritetne kategorije:

 • mladi do 30 godina starosti,
 • viškovi zaposlenih,
 • Romi,
 • osoba sa invaliditetom,
 • žene.

Ostala lica:

 • to su svi ostali za koje se ne dodeljuju bodovi.

Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla

Kod ovog kriterijuma za bodovanje biznis plana uzima se u obzir samo poslovni prostor gde ćete obavljati delatnost. Dakle:

 • poslovni prostor je u vlasništvu ili ako nije potreban poslovni prostor za obavljanje delatnosti - 10 bodova,
 • poslovni prostor u zakupu - o bodova.

Oprema se ne boduje, tako da ne morate dokazivati ništa od opreme što imate.

Bodovanje poslovnog prostora

Kada je u pitanju bodovanje poslovnog prostora, rekli smo da se boduje ako imate poslovni prostor u vlasništvu ili ako vam za taj posao koji ćete raditi poseban poslovni prostor ne treba.

Postoji u javnom pozivu ova napomena: "***Пословни простор се бодује на основу достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96)."

Da objasnimo:

 • bodove ćete po ovom osnovu dobiti ako možete da dokažete vlasništvo (ako čekirate da imate poslovni prostor u vlasništvu). Biće merodavno samo ako prilozima dokažete vlasništvo.
 • ako navedete da vam ne treba poseban poslovni prostor za obavljanje delatnosti. Ovaj kriterijum biće merodavan samo ako u Pravilniku o određivanju delatnosti za koje nije potreban posebni poslovni prostor stoji vaša delatnost (ne šifra, već vrsta posla kojom ćete se baviti).

Dokazivanje vlasništva poslovnog prostora za biznis plan vrši se tako što uz obrazac zahteva biznis plana predajete i dokaz o vlasništvu poslovnog prostora. Vlasištvo znači da je taj poslovni prostor:

 1. ili u vašem ličnom vlasništvu,
 2. ili je u pitanju vlasništvo užeg člana porodice - deca (rođena u braku ili van braka, usvojena deca, pastorčad), odnosno roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojioci podnosioca zahteva).

Prvo - lično vlasništvo

Poslovni prostor u ličnom vlasništvu dokazuje se ovom dokumentacijom - izvod iz katastra nepokretnosti/tapija (ne stariji od 6 meseci) ili ugovor o kupoprodaji overen kod notara ili rešenje o porezu na imovinu za prethodnu godinu ili uverenje Republičkog geodetskog zavoda Službe za katastar nepokretnosti (ne starije od 6 meseci).

Drugo - vlasništvo užeg člana porodice

Poslovni prostor u vlasništvu člana uže porodice - deca (rođena u braku ili van braka, usvojena deca, pastorčad), odnosno roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojioci podnosioca zahteva) dokazuje se:

 • izvodom iz katastra nepokretnosti/tapija (ne stariji od 6 meseci) ili ugovorom o kupoprodaji overen kod notara ili rešenjem o porezu na imovinu za prethodnu godinu ili uverenjem Republičkog geodetskog zavoda Službe za katastar nepokretnosti (ne starije od 6 meseci),
 • izvodom iz matične knjige rođenih ili izvodom venčanih,
 • izjavom vlasnika o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje.

Vlasništvo supružnika dokazuje se:

 • izvodom iz matične knjige venčanih,
 • izjavom o ustupanju poslovnog prostora na korišćenje,
 • izvodom iz katastra nepokretnosti/tapija (ne stariji od 6 meseci) ili ugovorom o kupoprodaji overen kod notara ili rešenjem o porezu na imovinu za prethodnu godinu ili uverenjem Republičkog geodetskog zavoda Službe za katastar nepokretnosti (ne starije od 6 meseci).

Kako da znam da li će moj biznis plan proći? (da li će biti odobrena subvencija)

Zapravo, odgovor na ovo pitanje je da ne možete znati. Šansa se povećava da subvencija bude odobrena kada imate veći broj poena, ali i isto tako ako imate dobro popunjen biznis plan.

Šta to znači?

 1. Možete imati dosta bodova, recimo 25 (što je nekada sasvim dovoljno za prolaz), ali da li će u vašem slučaju biti dovoljno zavisi od toga koliko se kandidata za subvenciju prijavilo u vašem mestu (odnosno u gradu gde vi aplicirate). Ako je velika konkurencija, a odobravaju recimo samo 50 subvencija, bolje je da imate što više bodova.
 2. Ako dosta kandidata ima veći broj bodova u biznis planu od poena koliko vi imate (pod pretpostavkom da vi nemate malo), može se desiti da vaše ime bude ispod liste jer svaki grad ima tačnu kvotu koliko subvencija odobrava.
 3. Jako je važno da imate dobro i tačno popunjen biznis plan. Tačnije, polja mora da su vam dobro popunjena, jer će vam u suprotnom vraćati da ispravite ili možda neće ni priznati kao potpuno popunjen dokument. Dakle, iako se sve ne boduje u biznis planu znajte da se sve gleda (jako je bitna aktuelnost biznis plana).
 4. Pripritetne kategorije - tu spadaju mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom i žene. Praktično, ovim kategorijama davaće se prednost pri pravljenju bodovne liste (odnono rang liste kandidata). Kao što znate, u jednom delu biznis plana stoje polja za čekiranje koja svakako po tom osnovu donose poene.
 5. Vreme predaje biznis plana može značajno uticati na prolaznost vašeg (tj. da vam subvencija bude odobrena). Postoji napomena u Javnom pozivu koja glasi ovako - "Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева." To znači sledeće - vreme tj. datum predavanja zahteva prijave uzima se u obzir ukoliko više kandidata ima isti broj poena. Prednost će imati onaj ko je prvi podneo dokumentaciju. Da napomenem, ovo je samo ako kandidati imaju isti broj bodova. Zato, bolje je što pre predati.

Da li postoji neka garancija da će biznis plan koji je predat da prođe?

Ne postoji garancija. Niko ne može garantovati ovako nešto jer nije realno, niti fer da garantuje.

Morate toga biti svesni, bez obzira na to ko vam radi biznis plan.

Možete ga i sami uraditi ili angažovati pomoć oko izrade biznis plana. Subvencija će vam biti odobrena ako imate dovoljno i što više poena, ako je biznis plan aktuelan, pravilno i kvalitetno napisan, ako je jasno objašnjena vaša ideja i sve oko toga.

Veće su šanse kada imate više poena i kada vam je kvalitetno, jasno i stručno sve napisano, objašnjeno, izračunato...

Takođe, potrebno je i malo sreće.

Ne zaboravite, da bi se uopšte ideja uzela u razmatranje ta delatnost kojom ćete se baviti mora da se finansira (da se za nju odobravaju subvencije). Postoje delatnost koje se finansiraju, kao i one delatnosti za koje se ne odobrava subvencija.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko izrade biznis plana, možete me kontaktirati. Oko pitanja u vezi sa biznis planom subvencijom i bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje zakažite konsultacije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram