5 maja, 2021

Subvencije i konkurs za samozapošljavanje 2021. info

Konkurs za samozapošljavanje 2021. tačnije Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje 2021. - raspisan je 2. aprila 2021. godine.

Zvanični NSZ konkursi za samozapošljavanje 2021. objavljeni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje su na ovim linkovima - NSZ samozapošljavanje 2021 i Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za subvenciju za samozapošljavanje u 2021. godini.

Uslovi iz konkursa za 2021. isti su kao za Javni poziv u 2022.

Konkurs za samozapošljavanje 2021. info

Da li se Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje NSZ u 2021. razlikuje od konkursa za samozapošljavanje u 2020. godini? Ne mnogo, gotovo se može reći da se ne razlikuje. Pisala sam objašnjenja prošlogodišnjeg javnog poziva:

Dodeljuje se 250.000,00 za nezaposlena lica, odnosno 270.000,00 za nezaposlena lica osobe sa invaliditetom.

Dopunu tome i neka dodatna objašnjenja su u ovom tekstu - Subvencija za samozapošljavanje postupak za dodelu – korak po korak . Nemojte da vas zavara datum, jer je on prvi put objavljen 2019-te godine, ali sam ga prilagodila za 2020. i sada za 2021. godinu).

Ostalo je nepromenjeno jeste to da se oprema ne boduje. Druge stvari se boduju. Takođe, ovo jesu bespovratna sredstva za samozapošljavanje, ali pod uslovom da se redovno tokom 12 meseci izmiruju (plaćaju) porezi i doprinosi. Drugim rečima, to je glavni uslov da dodeljena subvencija nacionalne službe za zapošljavanje postane bespovratna.

Šta se boduje u biznis planu za subvenciju sa NSZ?

Stavke koje se i ove godine boduju odnose se na:

 1. razvijenost jedinice lokalne samouprave (razvijena-nerazvijena-devastirana područja);
 2. planirana vrsta delatnosti (delatnost koju ćete vi obavljati - registovati);
 3. kategorija lica;
 4. poslovni prostor (u vlasništvu i ako vam ne treba poslovni prostor za obavljanje delatnosti).

Ostale stavke biznis plana se ne boduju, ali se gledaju, čitaju, razmatraju i naravno uzimaju u obzir kako bi se vaša ideja jasno razumela. Svakako, ovo se odnosi na aktuelnost biznis plana što znači da vaš biznis plan mora biti u skladu sa idejom koju ćete realizovati (delatnost kojom ćete se baviti kada budete registrovali firmu).

Uslovi za podnošenje zahteva - biznis plana za samozapošljavanje

U krakim crtama ću navesti uslove, koji su svakako definisani Javnim pozivom koji je raspisala Nacionalna služba za samozapošljavanje.

Uslovi za:

 • da je osoba nezaposlena i regularno prijavljena u evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za samozapošljavanje,
 • da je lice završilo obuku za pisanje biznis plana (obuka za razvoj preduzetništva) - od strane Nacionalne službe za samozapošljavanje ili druge adekvatne organizacije,
 • moraju da budu ispunjene ranije obaveze (dugovanja) prema NSZ - obaveze se odnose i na to da lica imaju svoj individualni plan zapošljavanja. Svakako - pravi uvid u obaveze ili dugovanja konkretnog lica imaju samo savetnici u zvaničnim evidencijama službe,
 • ako je korišćena de minimis državna pomoć u dozvoljenom okviru (u tekućoj godini i u prethodne dve), u skladu sa Zakonom i propisima o državnoj pomoći.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje ne može da se ostvari u sledećim slučajevima:

 • ako će se obavljati delatnost koja se ne finansira, prema zvaničnom spisku delatnosti objavljenom od strane NSZ,
 • "za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja",
 • za osnivanje (registovanje) udruženja, kao forme pravnog lica,
 • ukoliko je korišćena subvencija za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe za samozapošljavanje.

Napomena: svako lice za sebe može proveriti (kod svog savetnika) da li ispunjava uslove (konkretno - ako za neke stvari niste sigurni). Ralog je jednostavan - oni po matičnom broju lica proveravaju tačne podatke za vas, tačnije za konkretnu osobu. Meni službenici Zavoda neće dati informacije, već samo "možda, zavisi".

Do kada je rok za apliciranje (podnošenje zahteva sa biznis planom za NSZ)?

Krajnji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 17. maj 2021. godine.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko izrade biznis plana, možete me kontaktirati. Oko pitanja u vezi sa biznis planom subvencijom i bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje zakažite konsultacije.

Više - Urađeni biznis planovi – spisak oblasti

Pozdrav.  Marija 🙂

Agencija za konsalting i marketing Connect Media

Neka pitanja - odgovori (koliko sam dosad stigla da izvučem sa mejla):

PRVI DEO pitanja i odgovori – Subvencija NSZ

DRUGI DEO pitanja i odgovori – Subvencija NSZ

TREĆI DEO pitanja i odgovori – subvencija NSZ

ČETVRTI DEO pitanja i odgovori – Subvencija NSZ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram