objašnjenje javni poziv za samozapošljavanje - prvi deo
Biznis, Samozapošljavanje

Javni poziv za samozapošljavanje 2020 – objašnjenje I DEO

Tema ovog teksta je objašnjenje za Javni poziv za samozapošljavanje 2020. – uputstva (prvi deo).

Napisaću dva dela, pošto je zaista dugačko. 

Krajem februara 2020. na sajtu NSZ izašao je Javni poziv za samozapošljavanje 2020. Odnosno, Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je na svom sajtu Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini.

Zašto objašnjenje Javnog poziva za samozapošljavanje za nezaposlen lica kada u objavljenom sve piše?

Kao što znate, u 2020. godini dodeljuje se veći iznos sredstava u vidu subvencije za samozapošljavanje. U opticaju je 250.000,00 RSD za redovne okolnosti po korisniku ukoliko otvori firmu i to za sve one koji ispunjavaju uslove. 270.000,00 RSD u vidu subvencije mogu dobiti nezaposlen osobe sa invaliditetom, takođe za registrovanje (osnivanje) delatnosti.

Prethodinih godina se dodeljivao manji iznos.

U Javnom pozivu za samozapošljavanje za 2020. godinu koji je postavljen na sajtu NSZ sve piše, ali treba da se pažljivo pročita. Dobijam zaista mnogo pitanja i zato želim da pomognem

U ovom tekstu baviću se objašnjenjima Javnog poziva, pošto sam iz dosadašnjih mejl prepiski i pitala shvatila da mnogima treba pomoć (ima dosta nedoumica).

O svom iskustvu kada je u pitanju subvencija za pokretanje biznisa i samo otvaranje firme pisala sam tekst, što je svakako jedan od pokazatelja da znam šta radim sada i da su sve prenete informacije relevantne.

Posle nastavka objašnjenja Javnog poziva za samozapošljavanje 2020. I deo objavljen je i II deo bespovratna sredstva za sapozapošlavanje 2020. i Javni pozi objašnjenje. Sledeći tekst biće tekst vezan za sva pitanja koja sam dobijala do sada. Pitanja ću sakupiti i grupisati na jednom mestu, nevezano za Javni poziv, a za koja smatram da će biti od koristi.

Javni poziv za samozapošljavanje 2020. – objašnjenje I DEO

Ići ću redom, po delovima ili poglavljima, kako bi bilo pregledno. Poziv je objavljen na šest stranica, a ja ću objašnjenja podeliti na dva teksta (dva odvojena blog posta). 

Biće pregledno i obrađeno uglavnom ono najvažnije (najteže). 

“I Основне информације

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. 

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.”

Preuzeto iz Javnog poziva sa sajta NSZ

Pojašnjenje I deo – Osnovne informacije

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti svi nezaposleni, koji se vode na evidenciji nezaposlenih NSZ. Ukoliko niste na evidenciji kao nezaposleni, već radite negde ili ste obrisani sa zavoda, onda ne možete da aplicirate.

Obuka za razvoj preduzetništva završava se na Zavodu ili putem druge ovlašćene institucije (najčešće Privredna komora Srbije organizuje, mada mogu i druge). Ukoliko ste je završili na Zavodu oni imaju evidenciju o tome. Ako niste, onda prilažete dokaz o završenoj obuci. Na Zavodu je besplatna obuka i traje dva dana. 

Na žalost, tokom vanrednog stanja brojne zakazane obuke za pisanje biznis plana su otkazane (za lično prisustvo). Međutim, zahtevi sa biznis planom se mogu slati elektronski, a obuka je u tom slučaju malo drugačije regulisana.

Tako da, uslov za obuku ćete ostvariti ako prođete online obuku (koja podrazumeva da ste primili prezentaciju).

Potrebno je da pošaljete zahtev na pisarnici ili da pozovete Zavod (ne primaju stranke koje žele da dođu lično) ili da pošaljete mejl, kako biste dobili uputsva za dalje (konkretno kontakt od savetnika koji je zadužen za program samozapošlavanja). On će vam poslati mejl sa prezentacijom obuke, zbog toga što ste zainteresovani da je pohađate, a vi to potvrđujete slanjem mejla i ličnim podacima.

I eto tako, imate potvrdu da ste pohađali obuku za razvoj preduzetništva u toku trajanja vanrednog stanja. 😀

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu 250.000 RSD. Za nezaposlene osobe sa invaliditetom je 270.000,00 RSD. Novac može da se iskoristi ako u biznis blanu navedete da ćete osnovati / biti registrovani kao:

 • preduzetnik, 
 • zadruga, 
 • privredno društvo (DOO, akcionarsko društvo, ortačko, komanditno) ako ste osnivač i u svom društvu zasnivate radni odnos.

Ukoliko ostvarite pravo na subvenciju za samozapošljavanje glavna obaveza koju morate ispoštovati jeste da radite, odnosno obavljate tu registrovanu delatnost 12 meseci. Za to vreme potrebno je da redovno i uredno izmirujete doprinose za obavezno socijalno osiguranje (dakle, za najmanje 12 meseci. Za Zavod je toliko potrebno jer toliko proverava, a za državu je obavezno svaki mesec (dokle god imate registrovanu delatnost.). 

Vaša obaveza počinje onog datuma kada registrujete firmu (ne pre, ne posle) i mora da se realizuje 12 meseci.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje nisu samo doprinosi za zdravstvo (ili zdravstveno osiguranje), već kompletno sva tri poreza za doprinose: PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Pravo na subvenciju možete da ostvarite i ako podnosite samostalno biznis plan, ali i ako se udružujete sa drugim osnivačima za osnivanje privrednog društva.

U ovom drugom slučaju, kada želite da se udružite sa više osnivača radi samozapošlavanja i osnivanja jednog privrednog društva, onda svako lice za sebe podnosi zahtev i navodi informacije o tome u delu biznis plana koji je predviđen za napomenu da se radi o udruživanju. Svi koji se udružuju moraju biti nezaposlena lica i na evidenciji nezaposlenih NSZ. Ukoliko bude odobreno svako lice dobija 250.000 din. (ili 270.000 RSD), a osniva se jedno zajedničko privredno društvo (DOO) i u njemu osnivači moraju zasnovati radni odnos. 

Osnovne podatke koje navedete o vama, kao podnosiocu zahteva, NSZ prethodno proverava da li su istiniti (kako bi se ustanovilo da li zaista ispunjavate uslove). 

Subvenzija za samozapošljavanje spada u de minimis državnu pomoć. Nije toliko bitno da znate šta je, jer ne znaju ni oni sa Zavoda precizno šta je. Važno je da da, navedete da li ste je iskoristili ili koristili ili niste. A sigurno da niste. Biće o tome više reči u drugom tekstu objašnjenja Javnog poziva!

II Услови за подношење захтева

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је: 

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
 • завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
 • испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи. 

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

 • 1. за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива; 
 • 2. за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • 3. за оснивање удружења и
 • 4. ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.”

Preuzeto iz Javnog poziva sa sajta NSZ

Pojašnjenje II deo – Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo da dobiju subvenciju imaju nezaposlene osobe ako su:

 • prijavljene na evidenciju nezaposlenih koju vodi NSZ, 
 • ako je završena obuka za razvoj preduzetnistva – pisanje biznis plana (kod NSZ ili kod druge ovlašćene organizacije), 
 • ispunila ranije obaveze i izmirila dugovanja prema NSZ (da su se lica redovno javljala na evidenciju, kao i da je savetniku predat popunjen individualni plan zapošljavanja), 
 • u dozvoljenom okviru da je korišćenja (ako je korišćena) de minimis državna pomoć u tekućoj godini i prethodnodne dve godine (ovo niste sigurni koristili, jer se i ovaj konkurs posmatra kao de minimis državna pomoć). 

Subvencija za samozapošljavanje ne može da se ostvari u ovim slučajevima (biznis plan može biti odbijen):

 • Za delatnost koja se ne finansira (savet: pogledajte spisak delatnosti koje sebe finansiraju, objavljuje ga NSZ, plus pogledajte link Uredbu o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije , za svaki slučak i nađite po šifri delatnosti onu koja bi bila za vaš posao. Ako je to šifra recimo 7022 kao moja – konsultantske aktivnosti, proverite u spisku delatnosti koje se ne finansiraju da li je ona tamo. 
 • Za nezaposlene osobe sa invaliditetom – ako u Rešenju o invalidnosti ili u Rešenju o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja stoji odluka da osoba sa invaliditetom ne može da radi ili da obavlja (određene) delatnosti, 
 • za osnivanje udruženja građana
 • ako ste već koristili subvenciju za samozapošljavanje (koja je bila u celosti ili delom finansiranja od strane NSZ). 

Dok traje konkurs, samo jednom možete podneti zahtev za dodelu subvencije. 

Pisala sam detaljan tekst o svim uslovima u zasebnom tekstu – Postupak za dodelu subvencije – korak po korak .

III Подношење захтева

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе,
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе и
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.”

Preuzeto iz Javnog poziva sa sajta NSZ

Objašnjenje III deo – Podnošenje zahteva 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom podnošenja zahteva je:

 • propisan obrazac NSZ tj. kompletno popunjen obrazac biznis plana (svako polje mora da se popuni),
 • obaveštenje da niste ranije primili de minimis državnu pomoć (jer verovatno i niste). Taj obrazac se nalazi u sastavu bizns plana (poslednja strana),
 • dokaz o završenoj obuci za pisanje biznis plana i razvoj preduzetništva – ukoliko ste završili obuku koju organizuje Nacionalna služba za samozapošlavanje oni imaju evidenciju, ukoliko niste onda se prilaže dokaz za obuku koju ste pohađali (bez obzira o kojoj obuci je reč, one su mogle biti realizovane pre vanrednog stanja ili tokom prethodnih godina),
 • dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (ako je vaš ili ako koristite poslovni prostor uže rodbinedeca (rođena u braku ili van braka, usvojena deca, pastorčad), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojioci podnosioca zahteva) ili ako je vlasništvo supružnika.

Datumi na dokazima koji se prilažu bi trebalo da su ili isti kao na zahtevu biznis plana, ili da su raniji. Ne bi smeli biti posle dana podnošenja zahteva, odnosno biznis plana. Nezaposlena lica osobe sa invaliditetom dostavljaju uz obaeznu dokumentaciju i Rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti o mogućnosti da radi ili o održanju zaposlenja. NSZ može da zahteva i dodatne relevantne dokaze, ukoliko proceni da je potrebno da se dostave uz zahtev.

Zahtev sa biznis planom predaje je lično u jedinici Nacionalne službe u gradu gde živite ili gde ste evidentirani (gde imate prebivalište ili boravište). Predaje se propisan obrazac u dva primerka. Više i konkretnije za opštinu ili teritoriju na kojoj možete obavljati delatnost sam pisala u drugom delu objašnjenja javnog poziva.

Za vreme vanrednog stanja biznis plan prema Javnom pozivu za samozapošljavanje podnosi se isključivo elektronskim putem – mejlom. Ide u dva primerka, skenirana potpisana verzija i radna.

IV Доношење одлуке

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Незапослено лице може да региструје отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена. 

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе. Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.”

Preuzeto iz Javnog poziva sa sajta NSZ

Objašnjenje IV deo – Donošenje odluke 

Odluku o odobravanju ili ne odobraanju subvencije znaćete 30 dana od dana isteka javnog konkursa. On ističe 28.04.2020. Mesec dana nakon tog datuma očekujte odgovor (Rešenje).

Firma može da se registruje i pre donošenja konačne odluke o odobravanju i dodeli subvencije za samozapošlavanje. Obavezno datum kada počinjete obavljanje delatnosti mora biti posle datuma podnošenja biznis plana NSZ (ne ranije). Registracija firme pre donošenja odluke ne stvara obavezu Nacionalnu službu da donese odluku o odobravanju subvencije. 

Takođe, može se registrovati firma i kada saznate konačni ishod, odnosno da vam je subvencija za samozapošljavanje odobrena. Nakasniji datum za registrovanje firme, odnosno otpočinjanje obavljanja delatnosti je datum potpisivanja ugovora (kada potpisujete ugovor morate imati i prateće priloge, tako da je bolje sve završiti malo pre isteka roka).

I o tome sam pisala detaljan tekst – ukoliko je odluka potvrdna, tj. ako dobijete Rešenje o odobravanju subvencije sledi postupak registracije firme. Pisala sam više o tome u tekstu – Postupak nakon odobravanja subvencije i šta je sve potrebno .

To je to, za sada!

Za nekoliko dana sledi nastavak objašnjenje preostalog teksta Javnog poziva za samozapošlavanje 2020.

Ukoliko vam je potrebna dodatna konsultacija ili pomoć oko pisanja bizns plana za subvenciju kontaktirajte me. Javiću vam se u najkraćem roku sa uslugama koje nudim.

Pozdrav. 🙂 Marija

Agencija za konsalting i marketing Connect MediaPogledaj i ovo

2 Comments

 1. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate
  your efforts and I will be waiting for your next write ups thanks once again.

 2. Nikola says:

  Da li osoba koja je prijavljena na zavod manje od 6 meseci može da aplicira za subvenciju?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *