Konkurs za samozapošljavanje 2020 i bodovanje
Biznis, Samozapošljavanje

Konkurs za samozapošljavanje 2020 i bodovanje II DEO objašnjenje

Tema današnjeg teksta je javni konkurs za samozapošljavanje 2020. drugi deo, koji se odnosi na bespovratna sredstva koja mogu dobiti nezaposlena lica radi pokretanja sopstvenog biznisa.

U prethodnom tektu pisala sam objašnjenja janog poziva do IV tačke. Taj tekst možete pročitati na linku Subvencija za samozapošljavanje NSZ 2020. – I deo.

Bodovanje i bodovna lista

Bodovna lista za ocenjivanje biznos plana izgleda ovako:

I) Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti (*):

 • četvrta grupa i devastirana područja – 10 poena
 • treća grupa jedinice lokalne samouprave – 5 poena
 • prva i druga grupa – 0 poena

Na linku možete videti kojoj grupi po razvijenosti pripada vaša opština ili grad – tabela razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS, odnosno opština gde planitare da obavljate delatnost (važi za republički javni konkurs).

II) Planirana vrsta delatnosti:

 • proizvodnja i proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge – 15 poena
 • uslužno zanatstvo i ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo – 8 poena
 • hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge – 6 poena
 • ostalo – o poena

III) Kategorija lica (**):

 • kategorije teže zapošljivih lica – do 30 poena max
 • ostala lica – 0 poena

IV) Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (bodije se samo poslovni prostor, ne i oprema):

 • poslovni prostor u vlasništvu ili nije potreban poseban poslovni prostor za obavljanje delatnosti (***) – 10 poena
 • poslovni prostor u zakupu – 0 poena.

Maksimalan broj poena je 65.

” *Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, број 94/2019). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 2 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.

***Пословни простор се бодује на основу достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96). “

Izvor NSZ

Još neke detalje o bodovima sam pisala u prethodnom tekstu – Postupak za dodelu subvencije.

Što se tiče dela iz Javnog poziva i zvaničnig konkursa, slede objašnjenja.

Kriterijum razvijenost jedinice lokalne samuprave

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.” preuzeto iz javnog poziva NSZ

Kada je u pitanju republički konkurs ovaj kriterijum omogućava da podnesete zahtev za teritoriju gde planirate da obavljate delatnost. Proverila sam informaciju na Zavodu, pošto sam i ja imala nedoumica.

Primer: iz Niša ste, želite da se bavite programiranjem, ne treba vam poseban poslovni prostor, ali imate vašu nekretninu recimo u Beloj Palanci (opština Bela Palanka pripada Pirotskom okrugu). Na toj adresi biste mogli da registrujete firmu. Podnosite zahtev u Nišu da vam odobre sredstva kako biste registrovali firmu na adresi u Belog Palanci. Ovo može kada je republički konkurs, ne kada je lokalni.

Zašto Bela Palanka? Evo – Bela Palanka spada u IV grupu po razvijenosti jedinica lokalne samouprave. IV grupa ili devastirano područje, odnosno najnerazvijenije opštine (tu su porezi najmanji, konkretno za paušalce).

Međutim, ovo može iz godine u godinu se menja i to ne znači da je moglo prethodnih godina, niti da će moći narednih. Javni poziv se objavljuje za svaku godinu ili za svaki konkurs posebno, što znači i da se kriterijumi mogu promeniti.

Kriterijum kategorija teže zapošljivih lica

Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. Teže zapošljiva lica mogu dobiti dodatne poene u bizns planu, te se u tome ogleda veća šansa za dobijanjem većeg broja ukupnih poena.

Za svaku kategoriju dobija se po 2 poena. To su sledeće kategorije iz obrasca biznis plana, koji je propisala NSZ. To su:

 • mladi do 30 godina starosti,
 • viškovi zaposlenih,
 • Romi,
 • osoba sa invaliditetom,
 • žene,
 • lica starosti 50 i više godina,
 • lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovana lica,
 • korisnici novčane socijalne pomoći,
 • dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci ),
 • mladi do 30 godina starosti u domskom smeštaju, u hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,
 • žrtve porodičnog nasilja,
 • žrtve trgovine ljudima,
 • izbegla i raseljena lica,
 • povratnici prema Sporazumu o readmisiji,
 • samohrani roditelji,
 • supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena,
 • roditelji dece sa smetnjama u razvoju,
 • bivši izvršioci krivičnih dela.

Iz navedenog spiska pojedine kategorije nose po 5 bodova i one se nazivaju su prioritetne kategorije nezaposlenih lica. Tu spadaju sledeće:

 • mladi do 30 godina starosti,
 • višak zaposlenih (nezaposlena lica koja se se na NSZ prijavila sa rešenjem o otkazu kao tehnološki višak),
 • Romi,
 • osobe sa invaliditetom,
 • žene.

Kriterijum poslovni prostor (u vlasništvu i poseban poslovni prostor)

***Пословни простор се бодује на основу достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).” – preuzeto iz javnog poziva NSZ.

Za razliku od bodovanja ranijih godina, u 2020. nema više bodovanja opreme. Boduje se samo poslovni prostor. Ukoliko se naznači da je potreban poslovni prostor i da je on u vlasništvu, onda se to vlasništvo dokazuje dokazima o vlasništvu i dobijaju se poeni u biznis planu. Dobijaju se poeni samo ako su dokazi o vlasništvu relevantni.

Pisali smo u prethodnom tekstu za vlasništvo – lično, roditelji, supružnici…

Ukoliko se naznači da nije potreban poseban poslovni prostor za obavljanje delatnosti, onda se isti ne dokazuje. Međutim, boduje se ta opcija. Ono što morate proveriti za delatnost kojom ćete se baviti jeste da li ta delatnost spada u one za koje nije potreban poseban poslovni prostor. Link – Pravilnik kojim se bliže određuju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor.

Ako se naznači da je za obavlanje delatnosti potreban prostor, ali da će on biti u zakupu, takav poslovni prostor se ne dokazuje dokumentacijom. Takođe, ne boduje se.

Rok za donošenje odluke o odobravanju subvencije

Da se podsetimo, rok za donošenje odluke o odobravanju subvencije je najkasnije 30 dana od datuma isteka Javnog poziva za samozapošljavanje. Ukoliko je odobrena, u roku od 45 dana potrebno je da se zaključi ugovor sa Nacionalnom službom za zapošlavanje o isplati sredstava.

Pisala sam detaljno tekst o ovoj temi – šta je sve potrebno nakon rešenja o odobravanju subvencije za samozapošljavanje.

Ipak, biće i treći deo objašnjenja javnog poziva, kako bi objavljen javni poziv bio kao jedna celina. On se odnosi na prosceduru nakon donošenja odluke o odobravanju subvencije NSZ i na zaključivane ugovora.

To je to. Nadam se da sam vam pomogla. 🙂

Ukoliko vam je potrebna dodatna konsultacija ili pomoć oko pisanja bizns plana za subvenciju kontaktirajte me. Javiću vam se u najkraćem roku sa uslugama koje nudim.

Pozdrav. 🙂 Marija

Agencija za konsalting i marketing Connect Media

Pogledaj i ovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *